חיפוש
  • גיא סגלוביץ'

ייפוי כוח מתמשך: על מה ולמה?

מאת עו"ד גל רגב


ייפוי כוח מתמשך הוא כלי משפטי חדש (אפריל 2017) שנוצר על ידי תיקון בחוק הכשרות המשפטית. באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול כל אדם כשיר מגיל 18 ומעלה להחליט מי ידאג לזכויותיו, בריאותו ורווחתו, אם וכאשר לא יהיה מסוגל לדאוג לעצמו, ואף לתת הוראות והנחיות כיצד יש לנהוג כאשר לא יהיה כשיר לעשות כן.


יובהר כי אין חובה במסגרת ייפוי הכוח לייפות את כוחו של אדם בכל העניינים (רכושי, רפואי ואישי) וניתן למנות מיופה כוח חליפי או נוסף בעניינים מסוימים בהתאם לרצונו של מייפה הכוח.


ייפוי כוח מתמשך אינו מצריך התערבות של מערכות המדינה כמו בתי משפט או האפוטרופוס הכללי. הוא מהווה אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס (לרכוש או לגוף), שעד כה היה צורך בפנייה לבית משפט כדי למנותו, והיה ניתן לעשות כך רק לאחר שהאדם חדל להיות כשיר.


ייפוי הכוח המתמשך נערך בהווה, כאשר האדם צלול וכשיר להביע את רצונותיו והוא בא להסדיר את ענייניו כבר עתה, לרבות מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקפו, היקף סמכויותיו של הממונה והוראות לביצוע תפקידו. עבור מי שמעוניינים לצמצם עד למינימום הכרחי את התערבות גורמי המדינה ולהקל על עצמם ועל יקיריהם את ההתמודדות בהגיע מיופה הכוח למצב של חוסר כשירות, ייפוי כוח מתמשך הוא המענה המקיף והמושלם.


יובהר כי ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך, על ידי הממנה, כל עוד הוא כשיר, כלומר לפני שייפוי הכוח נכנס לתוקף.

אדם שמונה כמיופה כוח, רשאי להשתחרר מהתחייבותו בייפוי כוח מתמשך, במידה והחליט שאינו רוצה לשאת באחריות התפקיד.


מי יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך?

את המסמך עורך עו"ד שעבר הסמכה מיוחדת של משרד המשפטים. במעמד עריכת המסמך נוכחים עורך הדין ומייפה הכוח בלבד, וזאת כדי להבטיח שהבעת הרצון של המייפה בפני עורך הדין נקייה מהשפעות ולחצים זרים.

מיופה הכוח נדרש גם הוא להיות חלק מהתהליך, ולאחר שהממנה וידא את רצונותיו, גם הוא חותם על ייפוי הכוח המתמשך. עם סיום עריכת המסמך הוא מוגש באופן מקוון, נשלח למשרד המשפטים, נחתם דיגיטלית, ומופקד שם עד למועד כניסתו לתוקף, כאמור, במועד בו הממנה לא יוכל יותר להבין או לקבל החלטות עצמאיות.


הכנסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך טעונה פעולה מצד מיופה הכוח ועליו להצטייד בחוות דעת רפואית לשם כך או מסמך אחר ככל שנקבעו בייפוי הכוח תנאים אחרים לכניסתו לתוקף.


מי יכול להיות מיופה כוח?

מיופה הכוח יכול להיות בן משפחה של המייפה, אך אינו יכול להיות מי שמייפה הכוח תלוי בו כמו עוה"ד שעורך את ייפוי הכוח או מנהל בית אבות בו הוא מתגורר. החוק קובע מצבים שבהם כהונתו של אדם המשמש כמיופה כוח תפקע. לדוגמה, אם מיופה הכוח הוא בן זוג, בעת גירושין יפקע המינוי. כמו כן ניתן לקבוע תנאים נוספים להפסקת כהונת מיופה כוח מלבד הקבועים בחוק.


פיקוח נוסף על מיופה הכוח

במסגרת ייפוי הכוח רשאי מייפה הכוח לתת הנחיות ולפיהן על מיופה הכוח ליידע אנשים / גורמים חיצוניים כאשר הוא מתעתד לבצע פעולות מסוימות, ובכך לוודא שבעניינים בעלי חשיבות תהיה עוד "עין צופיה" על הנעשה בשעה שמייפה הכוח כבר אינו יכול להביע את דעתו.


הגבלה זאת הינה בנוסף להוראות הקבועות בחוק המחייבות בפעולות מסוימות, כגון מכירת מקרקעין, לפנות לקבלת אישור בית המשפט גם אם ייפוי הכוח שניתן אינו מסויג.


לפרטים נוספים פנו בבקשה לעו"ד גל רגב

7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול